Home

Mediaverslagen: Deelnemersverslagen

Palestina - “No Peace without Justice”

Het Nederlands Palestina Komitee kijkt terug op een geslaagd en drukbezocht NSF, waarin het, samen met andere organisaties [1], de Israelische bezetting van Palestina sterker op de agenda heeft gezet en strategieën heeft besproken waarmee de solidariteits-beweging aan de slag kan gaan om Israel onder druk te zetten. De seminars werden goed bezocht en gaven aanleiding tot levendige discussies. In de vrijdagse openingsbijeenkomst klaagde Mustafa Barghouti, presidentskandidaat in 2005, Israel aan als “a country of apartheid”.
Lees verder…

Krachten en zwaktes van het Nederlands maatschappelijk middenveld

Sylvia Borren (Oxfam Novib) en Miriyam Aouragh (Samen tegen Racisme/Stop de Hetze) presenteerden voorlopige resultaten van een studie van De Nieuwe Dialoog. Voor de Civil Society Index van Nederland bleek dat “Structuur”, “Waarden en normen” en “Omgeving” voor het maatschappelijk middenveld redelijk goed zijn, maar de Impact valt tegen! Volgens Sylvia is er wel veel activiteit, maar te weinig samenwerking in de breedte – te veel versplintering. Dit wordt door Miriyam bevestigd, ook als zij ons met het buitenland vergelijkt
Lees verder…

titel

Wil van der Klift ontleent zijn bijdrage vooral aan twee boeken: ‘Bekentenissen van een economische huurmoordenaar’ van John Perkins en ‘Oorlog en Vrede in de eenentwintigste eeuw’ van Robert Cooper.
Lees verder…

Historische lessen van het FNV

‘De FNV-top heeft helaas te weinig kennis van haar verleden’, zegt Sjaak van der Velden die onlangs een boek schreef naar aanleiding van het honderdjarig jubileum van het FNV.
Lees verder…

Moskee en kerk - andersglobalisten?

Ongeveer 25 mensen namen deel aan deze workshop. David Renkema (Oikos, kenniscentrum religie & ontwikkeling) gaf een korte introductie op de workshop (zie het programma) en gaf vervolgens de inleiders.
Lees verder…

Workshop Multiloog® Nederlands Sociaal Forum Nijmegen 20 mei 2006

Multiloog- uitwisseling van ervaringen over het dagelijkse leven; een globale schets van de achtergrond van een communicatieproject
Lees verder…

Noodzaak einde destructieve competitie op wereldniveau

Kees van der Pijl betoogde dat de Sociale Fora, die in 1999 in Seattle zijn begonnen, een wederopleving zijn van de beweging van de zestiger jaren tegen het toenmalige establishment.
Lees verder…

Gelijke kansen en onderdrukking

Rinze Visser prikte de mythe van gelijke kansen door. Hij gaf als voorbeeld een loterij, waar elk lot evenveel kans heeft te worden getrokken.
Lees verder…

Latijns-Amerika: confrontatie met onze toekomst

Stoelen en tafels moeten naar buiten worden gedragen om de mensen die op de gang staan in de zaal te krijgen voor de bijeenkomst over het groeiende linkse verzet in Latijns-Amerika.
Lees verder…

“De onrechtvaardige schuld van Congo”

“De onrechtvaardige schuld van Congo” was het onderwerp dat de werkgroep CONGO-NED gekozen had voor dit NSF. Maar tijdens de discussie verschoof het thema naar de vraag wat de rol van Nederland ten opzichte van de ontwikkelingen in Congo is.
Lees verder…

Van wie is Bolivia?

De grote tegenstelling tussen de rijke ‘blanke’ elite en de arme inheemse bevolking heeft in Bolivia geleid tot grote politieke en sociale onrust. Binnen korte tijd moesten twee presidenten aftreden. De oorzaken van deze onrust komt haarscherp naar voren in de documentaire “Van Wie is Bolivia?” van Mariëtte Heres en lokaalmondiaal.
Lees verder…

EU: lobbycratie of democratie

De meeste lobby vindt plaats bij het EC (Europese Commissie en EP (Europees Parlement), omdat daar het beleid wordt gemaakt, en ze open staan voor lobby. Dit laatste is omdat de ze vaak expert-informatie missen, die lobbyisten natuurlijk graag komen geven. Het EC heeft helaas niet genoeg ambternaren om zelf dit soort expert-informatie te kennen (omgeveer evenveel ambternaren als een stad als Amsterdam), en de parlementariërs kunnen natuurlijk ook niet alles weten.
Lees verder…

Inburgeringstoets

Een knuffelallochton uit Duitsland volgt een workshop over de inburgeringstoets en schrijft erover. Hoor je het accentje .... ?

Voorbeeld: Je vrouw heeft niet gekookt omdat ze ernstig ziek is. Wat doe je?
A: Je slaat haar
B: Je gaat zelf koken
C: Je belt de doktor

Aantworden in de volgende editie ?!
Lees verder…

Stichting Zelfbeschikking West-Sahara legt link tussen mensenrechten en debescherming van natuurlijke hulpbronnen

Dit jaar heeft de Stichting Zelfbeschikking West-Sahara (SZWS) voor de eerste keer een workshop verzorgd op het Nederlands Sociaal Forum. SZWS zet zich in voor het zelfbeschikkingsrecht van het volk van West-Sahara, een gebied dat al dertig jaar wordt bezet door buurland Marokko. Deze bezetting is volledig in tegenspraak met het internationale recht en gaat gepaard met grove mensenrechtenschendingen. Deze keer koos de stichting voor een workshop met als onderwerp de verhouding tussen de mensenrechten en de bescherming van natuurlijke hulpbronnen.
Lees verder…

Is de doodstrijd van het Amerikaans imperialisme aanstaande?

Goed bezocht workshop, (tenminste 15 mensen konden er niet meer bij). Hier twee impressie van deelnemers
Lees verder…

Workshop “De Koerdische Media onder druk”

In de ochtendsessie van het Nederlands Sociaal Forum in Nijmegen organiseerde de Stichting Initiatiefgroep Koerdistan een workshop over de situatie van de Koerdische media, met als achtergrond de Koerdische geschiedenis.
Lees verder…

Hoe kan ik een individuele bijdrage leveren aan duurzame, waarachtige globalisering?

Met vereende krachten werden stoelen binnengebracht om zodoende zo’n 55 mensen een plek te geven in het zaaltje. Wat een verschil met 2004 met een tiental deelnemers! De belangstelling voor verbinding groeit! Tijdens de workshop bleek dat sommigen niet verwacht hadden dat ik zou aangeven hoe je individueel met je Zelf en je machteloosheid kan omgaan. Ik wees ze op de concrete handvatten die ik geef in mijn boek “De mens in de 21e eeuw”,
Lees verder…

workshop klimaatheffingen voor ontwikkeling (financiering Millenniumdoelen)

Natuur en Milieu, Oxfam Novib en Mileudefenisie bepleiten klimaatheffing ten behoeve van financiering van ontwikkelingssamenwerkingsdoelen, de zogenaamde Millenniumdoelstellingen. Ze bespraken daarnaast een strategie om een dergelijke maatregel in Nederland ingevoerd te krijgen.
Lees verder…