Home Downloads

Duizend andersglobalisten bouwen muur tegen G8 tijdens Top van Onderop op 20 mei jl.

In Nederland delen veel mensen de kritiek op de G8, bleek zondag 20 mei 2007 bij de demonstratie en seminars tijdens de uitverkochte Top van Onderop in Amsterdam, georganiseerd door het Nederlands Sociaal Forum (NSF).

Talloze maatschappelijke organisaties, partijen, vakbonden en actiegroepen hebben in juni  de G8-top in Duitsland aangrepen om hun alternatieven te presenteren voor de G8. Peyman Jafari van het Nederlands Sociaal Forum riep tijdens de Top van Onderop deelnemers op om zich aan te sluiten bij de protesten in Duitsland. Andere sprekers waren:

Sylvia Borren van Oxfam Novib:”We vragen het al jaren: eerlijke handel, wapenbeheersing en het bereiken van de Millenniumdoelen. De prijs wordt betaald door de armsten, waarvan 70% vrouwen. De G8 moeten hun beloftes nakomen op het gebied van schuldkwijtschelding en hulp en ophouden met vals spel en oneerlijke handel.”

Frank Kohler van Milieudefensie zei: “Om een enorme humanitaire ramp dreigt te helpen voorkomen, moeten rijke landen zich eindelijk verplichten 30 % minder broeikasgassen uit te stoten in 2020.”

Cindy Sheehan, moeder van een in Irak gesneuvelde Amerikaanse soldaat, deed op het Museumplein een oproep aan de VS: “Trek je troepen terug uit Irak. De-escalate, investigate and bring home the troops!” Sheehan liet zich ook kritisch uit over de Nederlandse rol: “Een regering die niet wil onderzoeken hoe Nederland in de oorlog betrokken is geraakt, wekt de indruk iets te willen verbergen.”

Op 20 mei waren er tientallen workshops en debatten in het Barlaeus Gymnasium en De Balie in Amsterdam. De Top werd afgesloten met een plenair debat onder voorzitterschap van Rene Danen van het NSF, waarin gesproken werd over nadere samenwerking tussen maatschappelijke organisaties in Nederland in de aanloop naar het Nederlands Sociaal Forum in 2008.

Over het Nederlands Sociaal Forum

Op internationaal niveau is de afgelopen jaren de anders-globaliseringsbeweging opgekomen die miljoenen mensen verenigt onder de leus Een Andere Wereld is Mogelijk! Organisaties die actief zijn op het gebied van milieu, mensenrechten, armoede, vrede, arbeid werken steeds nauwer samen. In 2001 was in Brazilië het eerste Wereld Sociaal Forum. Dit voorbeeld werd in november 2004 gevolgd in ons land toen in Amsterdam het Nederlands Sociaal Forum (NSF) werd opgericht, een coalitie van meer dan 250 organisaties. In mei 2006 was de tweede succesvolle editie van het forum in Nijmegen. De drukbezochte Top van Onderop was het derde evenement van het NSF.