Home Over het Sociaal Forum Beginselverklaring

Beginselverklaring Nederlands Sociaal Forum

Tekst beginselverklaring Nederlands Sociaal Forum

'Een andere wereld is mogelijk!' Deze leus heeft miljoenen mensen over de wereld geinspireerd en in beweging gebracht. Over de grenzen van landen, huidskleur, religie, sociale achtergrond, sekse en seksuele voorkeur hebben we elkaar gevonden in ons verzet tegen neoliberale globalisering, oorlog en alle vormen van uitsluiting en achterstelling.

Samen willen we ons inzetten voor een andere globalisering zodat mens en milieu boven winst gaan. We zijn voor de globalisering van solidariteit, sociale rechtvaardigheid, gelijke rechten en vrede en we komen op voor werkelijke democratisering.

In navolging van het Wereld Sociaal Forum en het Europees Sociaal Forum is het Nederlands Sociaal Forum een open ontmoetingsplaats voor uitwisseling van ideeen, het creeren en versterken van netwerken en een broedplaats voor actie. De bedoeling is om door het NSF zoveel mogelijk mensen bijeen te brengen die ook willen werken aan een andere wereld, een ander Nederland. Hiermee wil het NSF bijdragen tot het versterken en verbreden van sociale bewegingen.

In 2004 is het eerste Nederlands Sociaal Forum georganiseerd, in 2006 was de tweede succesvolle editie van het forum in Nijmegen. In mei 2008 zal het op het derde NSF opnieuw bruisen van plenaire bijeenkomsten, seminars, workshops, actie, muziek en andere culturele activiteiten. Het inhoudelijke programma zal plaatsvinden rondom een aantal plenair vastgestelde thema’s.

Het NSF wordt georganiseerd door middel van open bijeenkomsten. Elke organisatie die de basistekst van het Wereld Sociaal Forum onderschrijft, kan meeorganiseren. Het NSF is een unieke kans om krachten, diversiteit en creativiteit samen te brengen en te bouwen aan een beweging voor een andere wereld.

We roepen iedereen dan ook op om deel te nemen aan het Nederlands Sociaal Forum. Een andere wereld is niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk!

----------------------------------------

De volgende 264 organisaties ondersteunen het Nederlands Sociaal Forum:

A SEED
Activistenschool
Addihac
AERD
AFA
Afrika
Europa netwerk
AFVN
Alert
ASKV Steunpunt Vluchtelingen
ASN Bank
Atalanta
Atoomvrijstaat
Attac Nederland
Attac Vlaanderen
Beweging ATD Vierde Wereld
Bijstandsbond
BioFair
Boliviaanse Kring Nederland
Borderline Books
Both ENDS
Breeding spaces
Bureau Verantwoord
Burma
Centrum Nederland
Buro Jansen & Janssen
Campagne Geen Oorlog tegen Iran
Campagne tegen Wapenhandel
Campagne Vertrokken Gezichten
CEO
CHOICE
Civitas
CJB
Clienten Centrum Limburg
CMC
Coalitie Eerlijke Handel
Coalitie Stop de Oorlog
Cocon
CODAC
Comite Grondwet Nee
Communicado
Conciliair Procesgroep W Koggenland
Congo-Ned
Cordaid
COS Nederland
COS Utrecht
COS West en
Midden Brabant
Cubasol
CUTS/CITEE
DAP
De Gaarde
De Gemeenschap
De Kleine Aarde
De Nieuwe Werklozenbond
De Verandering
De Vrije Ruimte
Demotech
Die Toilluds
DISK
Dusabane
DWARS
EAPN NL
EARN-Kaderwerkgroep
Een Ander Joods Geluid
EGYCUMA
EIRENE
Nederland
EkoZine
Emcemo
EMMA
Euromarsen
European Center Conflict
Prevention
EVA
EVA-Dordrecht
Evert Vermeer Stichting
Excluded
FairFood
FNV Bondgenoten
FNV Kiem
FNV Vakcentrale
FNV Vrouwenbond
Fundacion Interchange
GATS Platform
GGZ Plaza
Global Basic Income Foundation
Global Civilians Network
Global LinQ
Grassroots Projects
Grenzeloos/SAP
GRIP
Het Alfabet
Het Zeteltje
Hijos
Hivos
HOC
Humanistisch Vredesberaad
Huurdersvereniging Amsterdam
ICCO
IKS
IKV
Inclusion
Initiatiefgroep Groene Gids
Initiatiefgroep Kurdistan
Institute of Social Studies
Int. Institute for Inclusive Science
InterArt
Intercultureel & Muzisch Instituut
Internationaal Verzet
IS
Islamitische Universiteit Rotterdam
IVB
JMA
JS
Jubilee Nederland
Just Act
Keer Het Tij Maastricht
Keer het Tij Nijmegen
Kerk en Vrede
Kerkelijke werkgroep Samen Delen Dordrecht
Kinderen van Moeder Aarde
Kleureneconomie
KMAN
Kontakt der Kontinenten
Kroesje
LHUMP
Libre Expresion
Licht op Reintegratie
Linke Hersenen
Linkse Hulp
Llink
Loesje
LokaalMondiaal
LOS
LSVb
MAid MAnagement
Mama Cash
Max Havelaar
Meldpunt Misbruik Identificatieplicht
Milieudefensie
Museum voor Vrede en Geweldloosheid
Nahid
Natuur en Milieu
NCIV
Nederland Anders
Nederland Bekent Kleur
Nederlands Platform Gentechnologie
Nederlandse Missieraad
Nemo
NENO
Nijmeegs Platform
NIPI
NIZA
Noodles
Noordelijk Zoutkoepeloverleg
Noticias
NPK
Offensief
Oikos
Ojala
OKIA
Omslag
Organisatie van Lokale Omroepen Nederland (OLON)
Organisatie voor Duurzame Energie
Oxfam Novib
Paffencollectief
Pais
Papua Lobby
PEACE
Peace Brigades International
Pinksterlanddagen
Platform Aarde Boer Consument
Platform Keer het Tij
Platform Stop de Inburgeringsplicht
Platform tegen de Nieuwe Oorlog
Platform Vredescultuur
Plitia
Prime
PROJUSTITIA
Protestantse Diaconie Amsterdam
Rabia Latina
Renegade Artists
Present
ROOD, jongeren in de SP
RozeLinks
S.B.I.D.
Samen Tegen Racisme
Schone Kleren Kampagne
Silence for Peace
SMZBW
Sociaal Initiatief Nederland
Sociale Databank Nederland
SOL
SOMO
Sonido
SOS Kinderen Irak
Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning
Stichting Aarde
Stichting Agromisa
Stichting Aknarij
Stichting Basta
Stichting Bona Baana
Stichting Detjing
Stichting Dick Scherpenzeel
Stichting Divers Overijssel Gelderland
Stichting Door en Voor
Stichting Duurzaam Verder
Stichting Duurzame Solidariteit
Stichting Emmaus Haarzuilens
Stichting FLOW
Stichting Gast
Stichting Globaliseringscentrum
Stichting Help de Hennep
Stichting Internationale Vrije Vrouwen
Stichting LGHi
Stichting Melania OS
Stichting MinPlus
Stichting Overal
Stichting Publieke Zaken
Stichting Searchweb
Stichting Tegenwicht
Stichting Time Out
Stichting Voor Een Sociaal Europa
Stichting Zelfbeschikking West Sahara
Stichting Zevenheuvelenloop
Stichting Zora
Tekeer tegen de Isoleer
TIE Netherlands
TNI
United Civilians for Peace
United People
Universitair Milieuplatform Maastricht
VAAO
VD AMOK
Venezolaanse Indiaanse Gemeenschap
Ver. Iraanse Academici in Nederland
Vereniging Basisinkomen
Vereniging Solidair
Vereniging van Afghanen in Nederland
Vereniging van Milieuprofessionals
VIA Nederland
Vluchtelingenwerk Genemuiden
Vluchtelingenwerk Nederland
VON
Voor de Verandering
Vrienden van GroenFront!
Vrij Media Collectief
Vrouw en Milieu
Vrouwen en de Bijstand
Vrouwen voor Vrede
Wemos
Wereldrevolutie
Werkgroep Arme Schaap
Werkgroep Eurobom
Werkgroep Sociale Globalisering
Werkplaats Biopolitiek
WGNRR
Wise
XminY
Zami
Zwart Zaad